រឿងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើបន្ទាប់ពីបែកគ្នា!!!

រឿងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើបន្ទាប់ពីបែកគ្នា!!! បន្ទាប់ពីបែកគ្នាហើយភ្លាមៗ គឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុតនៅក្នុងជីវិត តែមិនអីទេ ពេលវេលានឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកមិនគួរធ្វើរឿងទាំងនេះជាដាច់ខាត!!!! ១. កុំលួចមើល Profile Facebook ឬ Instagram របស់គេ ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ អ្នកនិងគេគ្មានអ្វីទាក់ទងនឹងគ្នាទៀតឡើយ ដូច្នេះគេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទៀតទេ។ ការចូលមើលរូបថតគេ ឬមើលថាគេបង្ហោះអី កាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែពិបាកបំភ្លេចគេលើសដើមទៅទៀត។…

Continue Reading →

អនុវត្ត៤ចំណុចនេះ កាត់បន្ថយការឈឺចាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានគេក្បត់!!!

អនុវត្ត៤ចំណុចនេះ កាត់បន្ថយការឈឺចាប់ប​ន្ទាប់ពីត្រូវបានគេក្បត់!!! ក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗជៀសមិនផុតពីជួបរឿងខកចិត្តនៅក្នុងរឿងស្នេហា។ ហើយរឿងដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់នោះគឺ ការលួចមានអ្នកថ្មីទៀត ឬក៏អាចនិយាយបានថាការក្បត់គ្នា។ វាពិតជាឈឺចាប់ណាស់នៅពេលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតក្បត់យើង។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមចែករំលែកនូវ៤ចំណុចដើម្បីធ្វើឲ្យការឈឺចាប់របស់អ្នកថមថយ៖ ១. ទទួលស្គាល់ការពិត អ្នកត្រូវរៀនទទួលយកការពិត ទោះបីជាវាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ។ ពេលអ្នកទទួលស្គាល់ថា គេជាមនុស្សក្បត់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមអស់ចិត្តពីគេ ហើយការឈឺចាប់ដែលកើតមានក៏ចាប់ផ្តើមរសាយទៅតាមហ្នឹងដែរ។ ២. កុំឲ្យតម្លៃគេទៀត នៅពេលគេឈប់ឲ្យតម្លៃយើង ហេតុអ្វីយើងត្រូវបន្តឲ្យតម្លៃទៅគេទៀត?…

Continue Reading →