រឿង ៧យ៉ាងនេះ​ដែល​កូនក្រមុំ​មិនគួរ​ធ្វើនៅ​ថ្ងៃរៀបការ

យើងទាំងអស់គ្នា​ប្រាកដជាដឹង​ច្បាស់ហើយថា ថ្ងៃរៀបការ​ជាថ្ងៃដែល​មានក្តីសុខ​បំផុតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ប៉ុន្តែ​មានរឿង​ជាច្រើនដែលអ្នក​មិនត្រូវធ្វើ​នៅក្នុង​ថ្ងៃរៀបការឡើយ។ អ្វីដែល​សំខាន់នោះគឺ កូនក្រមុំ​ត្រូវស្តាប់​តាមការណែនាំ ហើយធ្វើឲ្យ​ថ្ងៃរៀបការ​ពោរ​ពេញទៅដោយ​ភាពសប្បាយ​រីករាយ។ ខាងក្រោមនេះជារឿងចាំបាច់មួយចំនួន ដែលអ្នកមិន​ត្រូវធ្វើនៅ​ក្នុងថ្ងៃរៀបការ ព្រោះវាអាច​ជួយអ្នកឲ្យ​ចេះរក្សាច​រិយាមាយាទ​ល្អនៅ​ចំពោះមុខភ្ញៀវ។ ដូច្នេះ​កូនក្រមុំ​ត្រូវ​យកចិត្តទុក​ដាក់ចំពោះ​ការ​ណែនាំសម្រាប់​ថ្ងៃរៀបការ, អ្នកប្រាកដ​ជាបានឃើញថ្ងៃរៀបការ​របស់អ្នក​ក្លាយជា​ថ្ងៃដែល​មានសុភមង្គល​បំផុតនៅ​ក្នុងជីវិត។ មិនត្រូវ​អញ្ជើញ​គូស្នេហ៍ចាស់ មិនថា​អ្នកមាន​ភាពជិតដិត​នឹងគូស្នេហ៍ចាស់​របស់អ្នក​ប៉ុណ្ណាទេ, មិនត្រូវ​អញ្ជើញ​គាត់មកពិ​ធីរៀបការ​របស់​អ្នកឡើយ។ ជាការពិត​ណាស់ បើទោះបីជា​គាត់មិនបាន​អញ្ជើញ តែ​គាត់​នៅតែមក​ចូលរួម, រឿងមួយដែល​អ្នកត្រូវ​ធ្វើគឺ មិនត្រូវដើរទៅ​និយាយ​ជាមួយ​នឹងគាត់​ឡើយ។ កុំផឹក​ឲ្យស្រវឹង…

Continue Reading →